Tìm hiểu về phong tục thờ cúng và các loại nhang sạch (nguồn gốc tự nhiên) và nhang bẩn – nhang hóa chất (ngâm tẩm độc hại). Những điều bạn cần biết khi chọn và sử dụng nhang.