Chuyện đời “ngậm ngải tìm trầm” – nghề phu trầm kỳ, hay còn gọi là người đi địu (đi điệu).
Những thân phận nhiều sóng gió, may thì ít mà rủi thì nhiều.